Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

Posts tagged with "Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

Tinh thần nói đi đôi với làm giúp lấy lại niềm tin của người dân

Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, thời gian qua, điều lớn nhất các cơ quan nhà nước làm được là lấy lại niềm tin của người dân, với tinh thần nói đi đôi với...