Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Trần Văn Túy"

Posts tagged with "Trần Văn Túy"

Phiếu tín nhiệm phải thực chất, không hình thức, duy tình

Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất, không hình thức, duy tình. Trao đổi với VietNamNet, ủy viên UB Thường...