Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn"

Posts tagged with "Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn"

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: APEC thúc đẩy hợp tác, liên kết đa tầng

Năm APEC 2017 là trọng tâm của đối ngoại Việt Nam giai đoạn hiện nay. Đây là vinh dự lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực đối với vai...