Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn"

Posts tagged with "Tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn"

Tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn thực hiện huấn luyện thực hành trên biển

Tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn và Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thực hành trên biển, kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Singapore, Indonesia. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng...