Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "phòng không tự hành A72"

Posts tagged with "phòng không tự hành A72"

Phòng không tự hành Việt Nam sản xuất diệt mục tiêu

Tổ hợp phòng không tự hành A72 do Việt Nam phát triển vừa tiến hành bắn thử và diệt thành công mục tiêu giả định. Thông tin và hình ảnh về buổi bắn thử này được phát sóng trên Kênh QPVN. Được...