Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26"

Posts tagged with "Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26"

Sau MiG-21, Việt Nam chuẩn bị chia tay thêm một huyền thoại

Máy bay vận tải hạng nhẹ An-26 từng một thời gian rất dài giữ vai trò “ngựa thồ” chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. An-26 là loại máy bay vận tải chiến thuật hạng nhẹ do phòng thiết...