Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Mai Quang Phấn"

Posts tagged with "Mai Quang Phấn"

Bế mạc Hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi trên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, sáng 19-10, tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, trường...