Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "lính mũ nồi xanh Việt Nam"

Posts tagged with "lính mũ nồi xanh Việt Nam"

Phó Tổng thống Nam Sudan cảm ơn Việt Nam: “Những người bạn trong lúc khó khăn là chân thành nhất”!

Có khi sự hiện diện của bạn ở nơi nào đó là vô nghĩa nhưng lại có giá trị vô cùng ở nơi đang cần. Trong bối cảnh quốc gia non trẻ Nam Sudan đang đối mặt với chiến sự, nội chiến, đói nghèo kéo...