Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Hồ Mẫu Ngoạt"

Posts tagged with "Hồ Mẫu Ngoạt"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội thăm chính thức Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung quốc Hồ Cẩm Đào, sáng nay 11/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa...