Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Điều lệ Đảng"

Posts tagged with "Điều lệ Đảng"

Đằng sau chiêu trò đòi sửa Điều lệ Đảng là gì?

Hiện nay, rải rác trên môt số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin đòi sửa đổi Điều lệ Đảng. Đằng sau những câu từ hoa mỹ, đằng sau những lý lẽ được cho là “vì dân”, các đối tượng...

Không được làm sai lệch kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Quy định số 01-QĐi/UBKTTW “về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” thành lập để thực hiện các nhiệm...

Trung Quốc có thể sửa điều lệ Đảng tại đại hội sắp tới

Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sửa đổi điều lệ tại đại hội lần thứ 19 tổ chức vào tháng 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua. Bộ Chính trị, đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC),...

Góp ý “Quy chế bầu cử ứng cử Đại hội 12” theo Quyết định 244-QĐ/TW

“Điều lệ Đảng là luật tối cao đảm bảo tính nghiêm minh, dân chủ của Đảng, nhưng chính Điều: 13, 14, 17, 19 của quyết định 244/QĐ/TW đã thu hẹp dân chủ, tăng cường tính tập trung đến mức...