Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Chu Ngoc Anh"

Posts tagged with "Chu Ngoc Anh"

Hội thảo quốc tế “Kết hợp Radar HF với các hệ thống phân tích của Actimar- Giải pháp sáng tạo cho quản lý tổng hợp ven biển”

Ngày 01/11/2011, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ phối hợp với Công ty Actimar (Cộng hòa Pháp) và Công ty Helzel (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kết hợp Radar...