Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son"

Posts tagged with "Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son"

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Bưu Điện

Giữa những ngày Tháng Tám Mùa Thu lịch sử, kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Bưu Điện, mỗi người chúng ta lại được sống trong không khí hào hùng của chặng đường 69 năm qua. Sinh ra vì nhu cầu của...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Thị trường viễn thông sẽ có đột phá mới

Điểm sáng nổi bật trong năm 2013 là hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp viễn thông, CNTT. Bên cạnh đó, công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT cũng đạt được những kết...