Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng"

Posts tagged with "Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng"

Bộ Công Thương nói gì về chuyện vẫn trình văn bản ông Vũ Huy Hoàng ký?

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ vừa qua, một điều khiến một số lãnh đạo các bộ và chuyên gia kinh tế dự họp ngạc nhiên là Bộ Công Thương đã trình một văn bản do ông Vũ Huy Hoàng, khi còn...