Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "Bế Xuân Trường"

Posts tagged with "Bế Xuân Trường"

Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng...

Triển khai toàn diện, chất lượng cao công tác kỹ thuật toàn quân năm 2017

Ngày 27-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật toàn quân năm 2017. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.Báo...