Nguyễn Văn Hưởng » Thời sự » Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

(Thời sự) - Tối nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các đại biểu làm lễ chào cờ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn chào mừng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng nâng ly.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un

(Theo Vietnamnet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]