Nguyễn Văn Hưởng » An ninh Quốc phòng » Chế tạo thành công thiết bị nhìn “xuyên đêm” cho súng bắn tỉa

(An ninh Quốc phòng) - Với mục tiêu hiện đại hóa những vũ khí, trang bị hiện có trong quân đội, phù hợp với xu hướng tác chiến hiện đại, đặc biệt là phải đáp ứng được trong điều kiện chiến đấu ban đêm, Viện Vật liệu Kỹ thuật trong những năm qua đã làm chủ và chủ động trong nghiên cứu, sản xuất mới những hệ kính ngắm đêm cho súng pháo. 

Những “mắt đêm” của súng bắn tỉa.

Những “mắt đêm” của súng bắn tỉa. 

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]