Nguyễn Văn Hưởng » Posts tagged with "văn bản pháp luật"

Posts tagged with "văn bản pháp luật"

Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực

43 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 6 văn bản không còn hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực hộ tịch, chứng thực… vừa được công bố. Bộ Tư pháp công bố 49 văn bản pháp luật hết hiệu lực Cục...